MVHC Summer Festival, September 2, 2017

MVHC Summer Festival, September 2, 2017

Low Training Jumpers, CHSA Finals, WHC, August 26, 2017

Low Training Jumpers, CHSA Finals, WHC, August 26, 2017

CT Training Hunter 18" & 2', CHSA Finals, WHC, August 25, 2017

CT Training Hunter 18" & 2', CHSA Finals, WHC, August 25, 2017

MVHC Summer Premiere, August 6, 2017

MVHC Summer Premiere, August 6, 2017

MVHC at WHC Shoreline III, July 14, 2017

MVHC at WHC Shoreline III, July 14, 2017

Mystic Spring II, April 8, 2017

Mystic Spring II, April 8, 2017

MVHC Horse Trial, May 27, 2017

MVHC Horse Trial, May 27, 2017

SECT IEA Awards Banquet Slide Show, March 11, 2017

SECT IEA Awards Banquet Slide Show, March 11, 2017

SECT IEA Region 8/9 Regionals, February 25, 2017

SECT IEA Region 8/9 Regionals, February 25, 2017

"The Tournament" SECT IEA, February 19, 2017

"The Tournament" SECT IEA, February 19, 2017